دوشنبه 6 تیر‌ماه سال 1390

هفته گذشته خانمم موقع سبقت گرفتن از یک ماشین تحت تعلیم در خیابان تصادف کرد. البته نه با ماشین تحت تعلیم رانندگی بلکه با ماشینی که با سرعت ۱۰۰ کیلومتر میخواست عبور کنه. چون خانمم گواهینامه‌اش رو از تهران گرفته بود به رانندگی‌اش اطمینان داشتم. میگفت راننده مقابل رو در آینه دیده بود و خیلی دور بود و میتونست سبقت بگیره.

به صحنه تصادف رفتم.  بیش از ۱۵ متر خط ترمز ۴۰۵ بود که از لاین سبقت تا لاین ۱ کشیده شده بود ولی ماشین ما اصلا خط ترمز نداشت چون با سرعت مطمئنه حرکت میکرد. راننده مقابل تا زمان تصادف پاشو رو ترمز نذاشته بود گفت که چراغ زده بودم دارم میام !!!

به پلیس زنگ زدم وقتی اومد گفت ماشین بنده مقصر است بهش گفتم سرعت غیر مجاز راننده طرف مقابل چی؟

با کمال تعجب گفت: سرعت عامل تصادف نیست!

بهش گفتم حداقل ۲۰٪ بخاطر سرعت غیر مجاز در خیابان مقصر است.

گفت: نه

بهش گفتم روزهای بوده که با دوربین توی این خیابون وایستادید و هر کی بیشتر از ۶۰ تا هم رفته جریمه اش کردید ولی امروز مسئله‌ای نیست!

 بحث کردن رو دیگه بی فایده دونستم چون هیچ مرجعی نیست که پلیس رو زیر سوال ببره.

چهارم نوروز امسال جایی که هیچ تابلویی نداشت پارک کردم وقتی برگشتم دیدم ۴۰۰۰ تومان جریمه شدم!

خیلی خیلی مسخره است پلیس اول به پلاک ماشین مقابل نگاه میکنه همینکه میبینه پلاک اون شهر نیست تو رو مقصر ۱۰۰٪ میدونه. این هم از پلیس مزخرف کشور ما.

ان شاءالله روزی برسه با ماشینهامون از روشون رد بشیم.