یکشنبه 11 اسفند‌ماه سال 1387

تابلوی مسیر اجباری حرکت  (Mandatory direction of Travel) یا تابلوهای فانوسی جهت نما در راه اصلی

 

تمامی مسیرهای حرکت باید به سمت راست گردش نمایند (حتماًً باید به سمت راست بپیچید)    

 

تمامی مسیرهای حرکت باید به سمت چپ گردش نمایند (حتماًً باید به سمت چپ بپیچید)    

 

مسیرهای حرکت باید بصورت مستقیم حرکت کنند یا به سمت راست گردش نمایند ( سمت چپ نمیتوانید گردش کنید) 

 

 

 

مسیرهای حرکت باید بصورت مستقیم حرکت کنند یا به سمت چپ گردش نمایند ( سمت راست نمیتوانید گردش کنید)

 

باید به سمت یکی از مسیرهای چپ یا راست گردش نمایید.

 

باید بصورت مستقیم حرکت نمایید (گردش به هر جهت ممنوع)

 

از اینجا به بعد باید به سمت راست گردش نمایید.

 

از اینجا به بعد باید به سمت چپ گردش نمایید

 

از سمت راست حرکت نمایید.

 

از سمت چپ حرکت نمایید.

امیدوارم از مطالب امروز راضی باشید متاسفانه در کتابهای آموزش رانندگی به مفهوم این علایم اشاره‌ای نشده است. البته تمامی این تابلوها در خارج از کشور غیر از دوتای آخر یک نام دارند که ذکر شد ولی مفهوم آنها فرق دارد که خدمتتان توضیح دادم.